แจ้งชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 076-259-1931

ชื่อบัญชี พัสยา แก้วไทรเลิศ

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 388-212-9064

ชื่อบัญชี พัสยา แก้วไทรเลิศ